FDF Sunds - til forsiden
Udskrevet fra fdfsunds.dk d. 01-03-2024 kl. 08:56

Kontingentet i FDF Sunds betales to gange årligt
i januar og september måned.

Kontingentet for Puslinge, Tumlinge, Pilte og Væbner er i 2022 / 2023 på 840 kr.
420 kr. hvert halve år.

Kontingentet for Seniorer er i 2022 / 2023 på 420 kr. (mødes hver anden tirsdag i lige uger) 210 kr. hvert halve år

Lejre og weekendturer betales, der for ved siden af.

FDF Skjorte, March og Lejr, Dolk, mv. kan købes i vores lille butik 55nord i Spunk. Se mere >> her

INDMELDELSE I FDF SUNDS

Vi har tidligere fået indmeldelser på papir- men det er slut.

Du kan tilmelde dit barn via FDFs medlemsservice. Følg linket >> Her

Er der spørgsmål vedr. indmeldelse så kontakt Troels Gylling - 20992410.