FDF Sunds - til forsiden
Udskrevet fra fdfsunds.dk d. 21-10-2020 kl. 18:16

Kontingentet i FDF Sunds betales en gang årligt i september måned.

Kontingentet for Puslinge, Tumlinge, Pilte og Væbner er i 2020 / 2021 på 790 kr.

Kontingentet for Seniorer er i 2020 / 2021 på 395 kr. (mødes hver anden tirsdag i lige uger)

Starter du eksempelvis først i december eller januar er det halv kontingent.

Lejre og weekendturer betales, der for ved siden af.

FDF Skjorte, March og Lejr, Dolk, mv. kan købes i vores lille butik 55nord i Spunk. Se mere >> her

Når du har afleveret en indmeldelses blanket, vil du kort efter modtage en mail. Her står hvor meget i skal betale, samt et Mobile Pay nummer og et kontonummer.

Så der skal ikke betales noget før du modtager en mail eller en seddel fra lederne.