FDF logo - til forsidenlogo

  Kontingentet i FDF Sunds betales en gang årligt i september måned.

  Kontingentet for Puslinge, Tumlinge, Pilte og Væbner er i 2021 / 2022 på 820 kr.

  Kontingentet for Seniorer er i 2021 / 2022 på 410 kr. (mødes hver anden tirsdag i lige uger)

  Starter du eksempelvis først i december eller januar er det halv kontingent.

  Lejre og weekendturer betales, der for ved siden af.

  FDF Skjorte, March og Lejr, Dolk, mv. kan købes i vores lille butik 55nord i Spunk. Se mere >> her

  Når du har afleveret en indmeldelses blanket, vil du kort efter modtage en mail. Her står hvor meget i skal betale, samt et Mobile Pay nummer og et kontonummer.

  Så der skal ikke betales noget før du modtager en mail eller en seddel fra lederne.